Search results :

Cevimeline

More information: STITCH, PubChem (stereo-specific compound: 1) and possibly Wikipedia

ATC Code: N07AX03

Side effects

Options: Show MedDRA Preferred Terms

Side effect Data for drug Placebo Labels
1 2 3 4 5
Sweating increased 18.7% 2.4% x x x x x
Headache 14.4% 20.1% x x x x x
Nausea 13.8% 7.9% x x x x x
Sinusitis 12.3% 10.9% x x x x x
Upper respiratory tract infection 11.4% 9.1% x x x
Rhinitis 11.2% 5.4% x x x x x
Diarrhoea 10.3% 10.3% x x x x x
Dyspepsia 7.8% 8.5% x x x x x
Abdominal pain 7.6% 6.7% x x x x x
Cough 6.1% 3% x x x x x
Urinary tract infection 6.1% 3% x x x x
Pharyngitis 5.2% 5.4% x x x x x
Vomiting 4.6% 2.4% x x x x x
Back pain 4.5% 4.2% x x x x x
Conjunctivitis 4.3% 3.6% x x x x x
Rash 4.3% 6% x x x x x
Bronchitis 4.1% 1.2% x x x x x
Dizziness 4.1% 7.3% x x x x x
Arthralgia 3.7% 1.8% x x x x x
Fatigue 3.3% 1.2% x x x x x
Pain 3.3% 3% x x x x x
Surgical intervention 3.3% 3% x x x x
Bone pain 2.8% 1.8% x x x x x
Hot flush 2.4% 0% x x x x x
Insomnia 2.4% 1.2% x x x x x
Salivary hypersecretion 2.2% 0.6% x x x x x
Anxiety 1.3% 1.2% x x x x x
Rigors 1.3% 1.2% x x x x x
Pollakiuria 0.9% 1.8% x x x x
Asthenia 0.5% 0% x x x x x
Flushing 0.3% 0.6% x x x x x
Polyuria 0.1% 0.6% x x x x x
Cholecystitis postmarketing x x x x
Abscess x x x x
Agranulocytosis x x x x x
Albuminuria x x x x x
Alopecia x x x x x
Amenorrhoea x x x x x
Amnesia x x x x x
Anaemia x x x x
Hypochromic anaemia x x x x x
Angina pectoris x x x x x
Anorexia x x x x
Aphasia x x x x x
Apnoea x x x x x
Appendicitis x x x x x
Arrhythmia x x x x x
Arthritis x x x x x
Asthma x x x x x
Atelectasis x x x x x
Bacterial infection x x x x x
Blepharitis x x x x x
Bone disorder x x x x x
Bronchospasm x x x x x
Bundle branch block x x x x x
Bursitis x x x x x
Candida infection x x x x
Basal cell carcinoma x x x x x
Squamous cell carcinoma x x x x x
Cardiovascular disorder x x x x x
Carpal tunnel syndrome x x x x x
Cellulitis x x x x x
Chest pain x x x x
Choking x x x x x
Cholelithiasis x x x x x
Colitis ulcerative x x x x x
Coma x x x x x
Infection x x x x
Confusional state x x x x x
Constipation x x x x
Corneal opacity x x x x x
Ulcerative keratitis x x x x x
Cystitis x x x x
Deafness x x x x x
Dysphagia x x x x x
Dehydration x x x x x
Delirium x x x x x
Delusion x x x x x
Dental caries x x x x x
Depersonalisation x x x x x
Dermatitis x x x x x
Dermatitis contact x x x x x
Scleroderma x x x x x
Diabetes mellitus x x x x x
Diplopia x x x x x
Joint dislocation x x x x x
Diverticulitis x x x x x
Duodenitis x x x x x
Dysgeusia x x x x x
Dyskinesia x x x x x
Dysmenorrhoea x x x x x
Dyspnoea x x x x x
Dysuria x x x x x
Ear pain x x x x
Eczema x x x x x
Oedema x x x x x
Endocrine disorder x x x x x
Enterocolitis x x x x x
Eosinophilia x x x x x
Epididymitis x x x x x
Epistaxis x x x x
Eructation x x x x
Oesophageal stenosis x x x x x
Oesophagitis x x x x x
Congenital eye disorder x x x x
Eye haemorrhage x x x x x
Eye infection x x x x
Failure to thrive x x x x x
Body temperature increased x x x x
Flatulence x x x x
Food poisoning x x x x x
Furunculosis x x x x x
Gastritis x x x x x
Gastroenteritis x x x x x
Gastrooesophageal reflux disease x x x x
Gastrointestinal haemorrhage x x x x x
Gingival hyperplasia x x x x x
Gingivitis x x x x x
Glaucoma x x x x x
Glossitis x x x x x
Tongue geographic x x x x x
Glycosuria x x x x x
Goitre x x x x x
Gout x x x x x
Hallucination x x x x x
Partial hearing loss x x x x x
Cardiac disorder x x x x x
Cardiomegaly x x x x x
Cardiac murmur x x x x x
Heat stroke x x x x x
Blood disorder x x x x x
Haematoma x x x x x
Haematuria x x x x x
Haemoptysis x x x x x
Haemorrhage x x x x x
Haemorrhoids x x x x x
Herpes simplex x x x x x
Herpes zoster x x x x x
Hiccups x x x x
Hypercalcaemia x x x x x
Hypercholesterolaemia x x x x x
Hyperaesthesia x x x x x
Hyperglycaemia x x x x x
Hyperkalaemia x x x x x
Hyperlipidaemia x x x x x
Hypersensitivity x x x x
Hypertension x x x x x
Hypertriglyceridaemia x x x x x
Salivary gland enlargement x x x x
Hypoaesthesia x x x x
Hypoglycaemia x x x x x
Hypokalaemia x x x x x
Hyponatraemia x x x x x
Hypotension x x x x x
Orthostatic hypotension x x x x x
Hypothyroidism x x x x x
Illusion x x x x x
Intestinal obstruction x x x x x
Irritable bowel syndrome x x x x x
Arthropathy x x x x x
Keratitis x x x x x
Keratoconjunctivitis x x x x x
Calculus of kidney x x x x x
Laryngitis x x x x x
Cramps of lower extremities x x x x
Leg pain x x x x x
Leukocytosis x x x x x
Leukopenia x x x x x
Leukorrhea x x x x x
Lichen planus x x x x x
Chronic obstructive pulmonary disease x x x x x
Lymphocytosis x x x x x
Melaena x x x x x
Menorrhagia x x x x x
Menstrual disorder x x x x x
Metrorrhagia x x x x x
Motion sickness x x x x x
Multiple sclerosis x x x x x
Hypertonia x x x x
Musculoskeletal disorder x x x x x
Fungal infection x x x x
Mydriasis x x x x x
Myocardial infarction x x x x x
Myopia x x x x x
Nail disorder x x x x x
Neoplasm x x x x x
Nephrosis x x x x x
Nervous system disorder x x x x x
Neuralgia x x x x x
Neurosis x x x x x
Nightmare x x x x x
Nocturia x x x x x
Oliguria x x x x x
Mouth haemorrhage x x x x x
Osteomyelitis x x x x x
Osteoporosis x x x x x
Otitis media x x x x
Ovarian cyst x x x x x
Ovarian disorder x x x x x
Postoperative pain x x x x
Pallor x x x x x
Palpitations x x x x
Paraesthesia x x x x x
Paronychia x x x x x
Peptic ulcer x x x x x
Pericarditis x x x x x
Personality disorder x x x x x
Pleural effusion x x x x x
Pleurisy x x x x x
Pneumonia x x x x
Postoperative hemorrhage x x x x x
Prostatic disorder x x x x x
Pruritus x x x x
Pruritus genital x x x x x
Pulmonary embolism x x x x x
Pulmonary fibrosis x x x x x
Purpura x x x x x
Pyelonephritis x x x x x
Pyuria x x x x x
Rectal disorder x x x x x
Retinal disorder x x x x x
Rosacea x x x x x
Scleritis x x x x x
Seborrhoeic dermatitis x x x x x
Convulsion x x x x x
Sialoadenitis x x x x
Skin disorder x x x x
Skin ulcer x x x x x
Speech disorder x x x x x
Gastric ulcer x x x x x
Stomatitis x x x x x
Ulcerative stomatitis x x x x
Syncope x x x x x
Synovitis x x x x x
Tachycardia x x x x x
Supraventricular tachycardia x x x x x
Tendonitis x x x x x
Tenosynovitis x x x x x
Thirst x x x x x
Thrombocytopenia x x x x x
Thrombophlebitis x x x x x
Costochondritis x x x x x
Onychomycosis x x x x x
Tinnitus x x x x x
Tongue disorder x x x x x
Tooth disorder x x x x
Toothache x x x x
Tremor x x x x
Urethral disorder x x x x x
Urinary incontinence x x x x x
Micturition disorder x x x x x
Urticaria x x x x x
Uterine haemorrhage x x x x x
Vaginal inflammation x x x x
Angiopathy x x x x x
Vasculitis x x x x x
Vertigo x x x x
Hepatitis viral x x x x x
Viral infection x x x x x
Vitreous detachment x x x x x
Common wart x x x x x
Weight increased x x x x x
Weight decreased x x x x x
Trauma x x x x x
Xerophthalmia x x x x
Yawning x x x x x
Bronchoconstriction x
Urinary retention x x x x x
Urogenital disorder x x x x x
Agitation x x x x x
Apathy x x x x x
Mood swings x x x x x
Photopsia x x x x x
Oedema peripheral x x x x
Cataract x x x x x
Plantar fasciitis x x x x x
Migraine x x x x
Periorbital oedema x x x x x
Amylase increased x x x x
Blood urea increased x x x x x
Tongue discolouration x x x x x
Electrolyte abnormality x x x x x
Endometrial disorder x x x x x
Skin hypertrophy x x x x x
Kidney function abnormal x x x x x
Manic psychosis x x x x
Muscular weakness x x x x x
Retrosternal pain x x x x x
Eye pain x x x x
Paranoid reaction x x x x x
Phosphatase alkaline increased x x x x x
Abnormal platelets x x x x x
Hyporeflexia x x x x
Alanine aminotransferase increased x x x x x
Skin discolouration x x x x x
Dry skin x x x x x
Malnutrition x x x x x
Photosensitivity reaction x x x x x
Eruption lichenoid x x x x x
Nail discolouration x x x x x
Vaginitis atrophic x x x x x
Malaise x x x x x
Myalgia x x x x
Precordial pain x x x x x
Increased appetite x x x x x
Rectal tenesmus x x x x x
Thinking abnormal x x x x x
Rash erythematous x x x x
Muscle contractions involuntary x x x x x
Salivary gland pain x x x x
Tongue ulceration x x x x x
Peripheral ischaemia x x x x x
Lymphadenopathy cervical x x x x x
Urine abnormality x x x x x
Hypertension worsened x x x x x
Rheumatoid arthritis aggravated x x x x x
Bullous eruption x x x x x
Hyperhemoglobinemia x x x x x
Skin cold clammy x x x x x
Depression aggravated x x x x x
Arthritis aggravated x x x x x
Allergy aggravated x x x x x
Crying abnormal x x x x x
Retinal deposits x x x x x
Periodontal destruction x x x x x
Oedema mouth x x x x x
Skin exfoliation x x x x x
Strangury x x x x x
Pulmonary congestion x x x x x
Erectile dysfunction x x x x x
Sepsis x x x x x
Nasal ulcer x x x x x
Hyperproteinaemia x x x x x
Cholinergic syndrome x x x x x
Change of bowel habit x x x x x
Mucosal inflammation x x x x x
Extrasystoles x x x x x
Genital candidiasis x x x x x
Enlargement abdomen x x x x x
Influenza-like symptoms x x x x
Dysaesthesia x x x x x
Lupus erythematosus x x x x x
Avascular necrosis femoral head x x x x x
Hyperkinesia x x x x x
Neuropathy x x x x x
Lymphadenopathy x x x x x
Dementia x x x x x
Electrocardiogram T wave inversion x x x x x
Coordination abnormal x x x x x
Electrocardiogram abnormal x x x x x
Paralysis x x x x x
Face oedema x x x x x
Bladder discomfort x x x x x
Blood pressure fluctuation x x x x x
Urine flow decreased x x x x x
Sexual dysfunction x x x x x
Breast pain female x x x x x
Renal pain x x x x x
Gait disturbance x x x x x
Onychia x x x x x
Hyperuricaemia x x x x x
Phlebitis superficial x x x x x
Thrombocytosis x x x x x
Thrombocytopenic purpura x x x x x
Hyperkeratosis x x x x x
Ileus x x x x x
Aggressive reaction x x x x x
Breast neoplasm x x x x x
Parosmia x x x x x
Dysphonia x x x x x
Somnolence x x x x x
Vaginal haemorrhage x x x x x
Abnormal vision x x x x

Indications

Information about indications was extracted from the indications and usage sections of the labels.

CEVIMELINE

Side effects:325
Source:FDA Structured Product Label

CEVIMELINE HYDROCHLORIDE / EVOXAC

Side effects:367
Source:FDA

CEVIMELINE

Side effects:371
Source:FDA Structured Product Label

CEVIMELINE

Side effects:372
Source:FDA Structured Product Label

CEVIMELINE

Side effects:372
Source:FDA Structured Product Label

Color scheme:

standardalternative

    100%
    75%
    50%
    10%
    frequent (1% to 100%)
    infrequent (0.1% to 1%)
    rare (<0.1%)
    postmarketing
    0%
    no frequency information
    not found on label